Symbole prania, symbole ostrzegawcze i zasady znakowania odzieży

Oznaczenia na metkach - Zasady znakowania wyrobów

Zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, producent lub dystrybutor ma obowiązek oznakowania produktu nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy.

Na wyrobach tekstylnych muszą być podane informacje dotyczące sposobu ich konserwacji (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. nr 81, poz. 7743 z 2004 r., z późniejszymi zmianami)

Produkty włókiennicze wprowadzane do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane.

Oznakowanie powinno zawierać:

  • skład surowcowy produktu, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy. Nazwy włókien i ich cechy zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • sposób konserwacji produktu, podawany najczęściej w formie graficznej. Stosowane symbole ostrzegawcze są określone w normie PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli.

Znaki handlowe (towarowe) - Wyroby tekstylne mogą być także oznakowane znakiem handlowym (towarowym). Jest to dla konsumenta istotna informacja związana z przede wszystkim z jakością wyrobu.

Legenda symboli ostrzegawczych - Symbole na metkach i wszywkach

Przykłady symboli do oznakowania sposobu konserwacji tekstyliów, zgodnie z PN-EN ISO 3758 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli.

Symbole prasowania

Symbole prasowaniaPrasowanie dopuszczalne w temperaturze do 100°C
Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 150°C
Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 200°C
Nie prasować !

Symbole prania

Symbole praniaPranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 30°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 30°C
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 40°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 40°C
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 60°C
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 95°C
Pranie ręczne w temperaturze nie przekraczającej 30°C
Nie prać!

Symbole prania chemicznego

symbole prania chemicznegoCzyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności
Czyścić tylko w benzynieOstrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności
Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności
Nie czyścić chemicznie!

Symbole suszenia

symbole suszeniaSuszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach
Suszenie bębnowe przy normalnych obrotach
Nie suszyć mechanicznie!
Suszenie w pozycji poziomej
Suszenie w pozycji pionowej

Symbole bielenia

Można bielić

 

Można bielić (chlorować)

Nie bielić

 

Nie bielić (chlorować)!

 

Copyright © 2024 WSZYWKA.PL